CARNET-ova konferencija za korisnike u visokom obrazovanju - THECUC2023

o konferenciji

Digitalna transformacija visokog obrazovanja: inovacije za budućnost učenja i poučavanja

Poziv za sudjelovanje

Konferenciju Digitalna transformacija visokog obrazovanja: inovacije za budućnost učenja i poučavanja organizira Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u sklopu projekta e-Sveučilišta čiji je cilj transformacija visokog obrazovanja u Hrvatskoj kroz implementaciju i razvoj digitalne nastavne infrastrukture, digitalnih alata i kompetencija.

 

Konferencija će naglasiti sustavni pristup digitalnoj transformaciji i njen doprinos fleksibilnom i inovativnom obrazovanju. Integriranjem organizacijskih, upravljačkih, infrastrukturnih i obrazovnih razvojnih kategorija, digitalna transformacija može uskladiti nacionalne i europske politike visokog obrazovanja. 

 

Sudionici mogu očekivati dragocjene uvide u načine kako se uz pomoć digitalne transformacije može oblikovati i stvarati budućnost. THECUC se temelji na bogatom iskustvu CARNET-a i CARNET-ovih institucija partnera u obrazovnim tehnologijama, ali i na radu pionira digitalne transformacije visokog obrazovanja iz Hrvatske i inozemstva.

 

CARNET konferencija za korisnike već je 24 godine središnji događaj razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi vezanih uz tehnologiju, obrazovanje i javne politike u Hrvatskoj i regiji. Primarni je cilj CARNET-ove konferencije za korisnike u visokom obrazovanju THECUC2023 povezivanje i suradnja različitih dionika visokog obrazovanja, uključujući kreatore i kreatorice javnih politika, uprave, nastavno osoblje, administratore i administratorice sustava i IT osoblje, s ciljem dijeljenja znanja i zajedničke izgradnje znanja. U tu svrhu pozivamo vas da prijavite sažetke svojih izlaganja s primjerima dobre prakse vezano uz sljedeće teme:

 • Politike u službi digitalne transformacije
 • Europske javne politike i umjetna inteligencija
 • Sigurnost – sigurnosna politika, politika sigurnosne pohrane podataka
 • Zadovoljavanje kriterija za online studije
 • Digitalizacija kao poticaj internacionalizaciji
 • e-Certifikati (https, kvalificirani potpis, pečat)
 • Cryptolocker – metode prevencije, što učiniti u slučaju incidenta
 • Vrednovanje ishoda učenja: analitika velikih podataka i donošenje odluka u obrazovanju na temelju podataka
 • Upravljanje podacima i znanjem
 • e-Upravljanje sveučilištima
 • Inicijative za e-učenje
 • Digitalna zrelost
 • Mikrokvalifikacije
 • Popularizacija znanosti
 • Digitalizacija kao poticaj internacionalizaciji
 • Stvaranje okruženja za suradničko učenje: IT rješenja za učinkovit timski rad i komunikaciju
 • Istraživanje korisničkog iskustava u obrazovanju: Procjena i poboljšanje korisničkog iskustva za poticanje uspjeha studenata
 • Digitalna transformacija kadrovskih i studentskih servisa
 • Organizacija helpdeska (studentska i IT podrška)
 • Chatbotovi kao helpdesk agenti
 • Chatbotovi kao sveučilišni helpdesk
 • Blockchain tehnologija u obrazovanju: korištenje blockchain tehnologije za sigurno vođenje evidencije
 • Osnaživanje uloge studenata u visokom obrazovanju
 • Digitalne kompetencije studenata
 • Samoregulacija studenata/ica kao strategija vrednovanja
 • Studentska metakognicija za učenje i vrednovanje
 • Studenti/ce kao ko-dizajneri/ce svog obrazovanja (sadržaj, politika i vrednovanje)
 • Stope osipanja studenata/ica i strategije za smanjenje stope osipanja
 • Vještine studenata, dispozicije procesa prema generativnoj umjetnoj inteligenciji i njihovoj uporabi u učionici
 • Potrebe tržišta rada za vještinama
 • Karijerno savjetovanje
 • Programi stažiranja
 • Sveučilišna start-up i spin-off poduzeća
 • Učenje na radnom mjestu
 • Zapošljivost
 • Obrazovanje za poduzetništvo
 • Partnerstvo između sveučilišta, industrije i vlade
 • Intelektualno vlasništvo, patenti i tehnologija
 • Hibridno fleksibilno učenje i poučavanje
 • Izrada kurikuluma
 • Vrednovanje učenja
 • Prednosti korištenja umjetne inteligencije u svrhu unaprjeđenja iskustva učenja i poučavanja
 • Adaptivno i personalizirano učenje u visokom obrazovanju
 • Novi jezični modeli i njihov utjecaj na visoko obrazovanje (npr. chatGPTI)
 • Korištenje virtualne stvarnosti / proširene stvarnosti za povećanje aktivnog sudjelovanja studenata u nastavi
 • Gamifikacija u visokom obrazovanju: korištenje elemenata igre za povećanje motivacije
 • Robotika u obrazovanju: korištenje robota za poučavanje STEAM vještina
 • Veliki podaci i analitika učenja: korištenje analize podataka za poboljšanje obrazovnih ishoda
 • Metaverse, digitalni identitet i digitalni blizanci 
 • Digitalno uranjanje (engl. Digital Embodiment)
 • Društvene mreže
 • Digitalno mentorstvo i tutorstvo
 • Digitalni obrazovni sadržaj
 • Dizajn prostora za učenje
 • Obrazovanje usmjereno na studente i studentice
 • Napredne učioničke tehnologije
 • Obrazovna multimedija
 • Simulacija, animacija i 3D aplikacije
 • Interaktivna ploča
 • Online/virtualni laboratoriji
 • Online vrednovanje
 • Virtualna stvarnost (AR) i Proširena stvarnost (VR)
 • Tehnologije za otkrivanje plagiranja
 • Internet stvari (engl. Internet of Things, IoT) u obrazovanju: korištenje IoT uređaja za stvaranje pametnih učionica
 • Strojno učenje
 • Nove tehnologije u obrazovanju: utjecaji, izazovi i prilike za IT stručnjake
 • Transformacija uloge stručnjaka za IT podršku na institucijama visokog obrazovanja
 • Sigurnost kampusnih mreža: vatrozid, VPN, nadzor i drugi sigurnosni izazovi
 • Administracija MS365, Google i ostalih usluga u oblaku
 • Sigurno uništavanje podataka s rashodovanih uređaja
 • Transformacija obrazovanja korištenjem umjetne inteligencije: mogućnosti i izazovi za stručnjake za IT podršku
 • Prelazak na Cloud usluge: prednosti i izazovi
 • Upravljanje uređajima prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)
 • Upravljanje uređajima
 • IT u sjeni – korištenje IT sustava, uređaja i softvera bez izričitog odobrenja IT odjela
 • Interkulturalnost i raznolikost u digitalnoj transformaciji visokog obrazovanja
 • Izbjeglice i migranti u digitalnoj transformaciji visokog obrazovanja
 • Daroviti studenti/ce u digitalnoj transformaciji visokog obrazovanja
 • Marginalizirane skupine u digitalnoj transformaciji visokog obrazovanja
 • Društveni i emocionalni aspekti učenja i tehnologije
 • Neurodivergentni/e studenti/ce
 • Digitalni hikikomori
 • Upravljanje vremenom u digitalnom dobu
 • Socioekonomski status i visoko obrazovanje
 • Jednake mogućnosti u obrazovanju
 • Digitalna tehnologija i studenti/ce s posebnim obrazovnim potrebama: studenti/ce s teškoćama i daroviti studenti/ce
 • Digitalna inkluzija
 • Tehnologija kao alat za pomoć studentima – asistivna tehnologija
 • Tehnologija kao prepreka
 • Strategije dizajna korisničkog iskustva za stvaranje inkluzivnih okruženja za učenje
 • Dostupnost sveučilišta – stvarna i virtualna
 • Potpomognuta komunikacija u obrazovanju (uz korištenje asistivne tehnologije)
 • Iskustvo u primjeni novih tehnologija (npr. virtualna i proširena stvarnost, 3D printeri, umjetna inteligencija, robotika, itd.) u cilju poboljšanja socijalne inkluzije
 • Programi poticaja za univerzalni dizajn i asistivnu tehnologiju
 • Umjetna inteligencija i digitalna rješenja usmjerena na čovjeka
 • Edukacija osoba sa senzorno-motoričkim teškoćama
 • Obrazovanje osoba s kognitivnim teškoćama
 • Poučavanje nemirnih studenata koji ometaju nastavu
 • Univerzalni dizajn za učenje
 • Prepreke u učenju
 • Utjecaj digitalnog izdavaštva na znanstvenu komunikaciju i diseminaciju
 • Evolucija znanstvenog izdavaštva
 • Digitalne izdavačke platforme za znanstvene članke: komparativna analiza
 • Najbolje prakse za pripremu znanstvenih članaka za digitalno objavljivanje
 • Najbolje prakse za pripremu i integraciju digialnih (otvorenih) obrazovnih sadržaja
 • Uloga digitalnog izdavaštva u povećanju brzine i učinkovitosti znanstvene komunikacije
 • Otvoreni obrazovni sadržaji
 • Prednosti i izazovi digitalnog objavljivanja znanstvenih članaka s otvorenim pristupom
 • Utjecaj digitalnog izdavaštva na proces recenziranja u znanstvenim istraživanjima
 • Uloga digitalnog izdavaštva u promicanju interdisciplinarnih istraživanja i suradnje
 • Budućnost digitalnog izdavaštva u znanstvenom istraživanju i komunikaciji
 • Digitalne tehnologije u izdavaštvu
 • Digitalne knjižnice
 • Otvorenost sveučilišta prema lokalnoj zajednici i industriji te uloga tehnologije
 • Otvoreno obrazovanje
 • Otvorena znanost
 • Otvoreni obrazovni sadržaji
 • Prakse otvorenog obrazovanja
 • Otvoreni kod
 • Otvoreni podaci
 • Otvoreni izvori
 • Otvorena sveučilišta i obrazovanje na daljinu

Potičemo doktorande/ice i istraživače/ice da podnesu prijave unutar ove sekcije koja pruža jedinstvenu priliku za dijeljenje ideja te poticanje rasprava i suradnje među kolegama i kolegicama.  Studenti/ce u različitim fazama svojeg istraživanja imat će priliku prezentirati i raspravljati o svojim istraživačkim pitanjima, ciljevima, metodama i rezultatima.