Kotizacija

Kotizacija za sve zaposlenike/ice javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj je bez naknade.

Kotizacija uključuje program konferencije i coffee break za sva tri dana konferencije. 

Kotizacija ne uključuje troškove smještaja, prijevoza i obroka na konferenciji.