THE CUC 2023

formati prijave

Izlaganje

Izlaganje je format prezentacije koji zahtijeva prijavu sa sažetkom teme, definiranom ciljanom publikom, ključnim riječima, očekivanim ishodima učenja te naznakom potrebnog predznanja. Predviđeno vrijeme za izlaganje je 10 minuta. U to vrijeme uključena su i pitanja publike.

Predložite sesiju

Ako želite da se pokrije neka posebna tema, pozivamo vas da predložite posebnu sesiju u kojoj Vi i Vaši/e kolege/ice možete podijeliti originalne ideje i raspravljati o njima s publikom. 

BoF (Birds of a Feather)

BoF je oblik konferencijskog događanja koje omogućava neformalno okruženje za razgovor o temi koja je zajednička i interesantna određenom broju sudionika. Za razliku od prezentacija, okruglih stolova ili radionica koji su obično strože strukture, BoF-ovi su prilika za neformalnu raspravu u kojoj svatko može ravnopravno sudjelovati i doprinijeti svojim razmišljanjima, idejama, iskustvima i prijedlozima. Upravo vas zato pozivamo da se svojim prijedlozima tema za diskusiju ravnopravno uključite i u osmišljavanje programa. Radujemo se zajedničkom promišljanju!

Predviđeno vrijeme za održavanje BOF-a je 90 minuta.

Kako uobličiti prijavu za BoF?

 • definirati naziv, značaj i relevantnost teme / trenda
 • navesti trajanje – 45 ili 90 minuta
 • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti nakon sudjelovanja u diskusiji?
 • definirati ciljane grupe: Kome je BoF namijenjen? Kakvog su profila očekivani polaznici?
 • navesti voditelja diskusije i objasniti kako njegova stručnost, znanje, iskustvo, konstruktivnost, doprinose diskusiji
 • navesti načine poticanja sudjelovanja publike
 • ključne riječi.

Radionica

Radionica je format u kojem autor prezentira te putem raznih alata prenosi znanje sudionicima koji aktivno i praktično sudjeluju.

Predviđeno vrijeme za održavanje radionice je 90 minuta, a to vrijeme uključuje i pitanja publike.

Kako uobličiti prijavu za radionicu?

 • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice. Primjerice, nakon pohađanja radionice o Moodle-u polaznici će moći: ulogirati se, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar te predati zadatak.
 • definirati ciljane grupe: Kome je radionica namijenjena? Kakvog su profila očekivani polaznici?
 • definirati potrebna predznanja polaznika radionice: Koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna?
 • definirati razinu predznanja: osnovna, srednja ili napredna?
 • odrediti veličinu grupe: Koji je minimalan broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se radionica neće održati? Koji je maksimalan broj polaznika?
 • predstaviti metode koje će se koristiti:
  • predavanje
  • prezentacija s predavačkog računala
  • grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez
  • individualni rad polaznika, na računalu ili bez
  • neki drugi oblik rada (koji?)
 • ključne riječi.

Panel rasprava

Prijava panel rasprave treba sadržavati: 

 • naslov panel rasprave 
 • govornike (potrebno je navesti diskutanta/icu i paneliste/ice. Maksimalan broj panelista je četiri, dok je diskutant/ica jedan/na.)  
 • ishode učenja za polaznike panela (ishode je potrebno formulirati iz perspektive polaznika: Što će polaznici naučiti na panelu?) 
 • definiranu ciljanu grupu (kome je panel namijenjen? Kojeg su profila očekivani polaznici?) 
 • potrebna predznanja polaznika panela (koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna i/ili bitna za pohađanje panela?) 
 • potrebna razinu predznanja (osnovna/srednja/napredna) 
 • ključne riječi.

Kriteriji za evaluaciju panel rasprave: 

 • Aktualnost i ažurnost teme – radi li se o aktualnom problemu?
 • Doprinos konferenciji – hoće li panel dati značajan doprinos temama konferencije?
 • Relevantnost panelista / panelistica – znanje, iskustvo, konstruktivnost, raznolikost u odnosu na tematske, institucionalne, geografske i demografske karakteristike (npr. radno mjesto, spol).  
 • Ostavljanje dojma na publiku – imaju li panelisti / panelistice potencijal utjecati na publiku, dokazuje li njihov životopis iskustvo da su sudjelovali na sličnim događanjima (npr. panelima, radionicama, konferencijama). 
 • Pristup –  hoće li panelisti omogućiti uključivanje različitih perspektiva te potaknuti sudjelovanje publike? 
 • Jasnoća – prijedlog treba biti jasan, potpun i artikuliran.